Cwyno am farchnata electronig - ffurflen gwyno

Dylech gwblhau’r ffurflen hon os oes gennych gŵyn am farchnata electronig, yn cynnwys galwadau awtomatig a gwerthu ar y ffôn, negeseuon testun neu e-byst.

Codi amheuon am farchnata electronig

Cwyn ynglŷn â chael gwybodaeth- ffurflen gwyno

Dylech gwblhau’r ffurflen hon os ydych wedi gofyn i sefydliad am wybodaeth amdanoch chi neu wybodaeth swyddogol, ac nad yw’r sefydliad wedi ymateb neu ei fod wedi rhoi gwybod i chi na fydd yn darparu’r wybodaeth.

Gwybodaeth bersonol (pdf)

Gwybodaeth swyddogol (pdf)

Cwyno ynglŷn â sut y triniwyd eich gwybodaeth- ffurflen gwyno

Dylech gwblhau’r ffurflen hon os oes gennych gŵyn ynglŷn â sut mae sefydliad wedi trin eich gwybodaeth bersonol.

Cwyno ynglŷn â sut y triniwyd eich gwybodaeth- ffurflen gwyno (pdf)