Ein safle yn eich iaith chi

Mae ein gwefan yn cefnogi Browsealoud. Bydd Browsealoud yn cyfieithu’r testun i nifer o ieithoedd gwahanol. Mae’r gwasanaeth yn defnyddio fersiwn o Google Translate sy’n dibynnu ar gyfieithiadau sydd eisoes ar gael ar-lein – felly oherwydd hyn efallai na fydd 100% yn gywir pob tro.

Lansio Browsealoud