The ICO exists to empower you through information.

Am y sefydliad

Y sefydliad rydych chi'n gwneud eich cais iddo, e.e. ABC Cyf
Sydd i’w gael fel arfer yn hysbysiad preifatrwydd y sefydliad

Eich cais chi

Byddwch yn benodol iawn, e.e. 'Fy ffeil cyflogai’; neu 'Negeseuon ebost sy'n cynnwys fy enw i ac a gafodd eu hanfon rhwng 'person A' a 'person B'; neu 'Fy nghofnod meddygol i sy’n cael ei gadw gan 'Dr C' yn 'ysbyty D'. Mae hyn yn eich helpu i gael yr union wybodaeth y mae arnoch ei hangen
Rhowch ystod o ddyddiadau ar gyfer yr wybodaeth rydych chi’n gofyn amdani, e.e. 'O 1 Ebrill 2022 hyd at 31 Mawrth 2023'. Rhowch amserau os ydyn nhw’n berthnasol, e.e. 2-3pm ar gyfer lluniau CCTV, neu dywedwch pa bryd y dechreuodd yr alwad os ydych chi’n gofyn am drawsgrifiad o alwad ffôn
Eich rhif cwsmer neu’ch rhif cyfeirnod arall gyda'r sefydliad, e.e. eich rhif cyfeirnod GIG. Bydd hyn yn eu helpu i'ch adnabod chi
Does dim rhaid ichi gynnwys hyn, ond fe allai helpu'r sefydliad i ddod o hyd i'r wybodaeth y mae arnoch ei hangen mewn gwirionedd a gall eich helpu i gael ymateb gwell, cyflymach.
Manylion am ble y gallai'r sefydliad ddod o hyd i'r wybodaeth neu'r hyn sydd dan sylw ynddi, e.e. cais am gredyd, hawliad yswiriant, gweithdrefn feddygol

Amdanoch chi

Er enghraifft, 10 3 1989. Mae’n cael ei ddefnyddio i helpu'r sefydliad i ddod o hyd i'r wybodaeth
Er mwyn i'r sefydliad ymateb ichi. Byddwn ninnau hefyd yn defnyddio'r cyfeiriad yma i anfon copi o'ch cais atoch.
Yn cael ei ddefnyddio i helpu’r sefydliad i ddod o hyd i’r wybodaeth
Rhag ofn bod angen i'r sefydliad eich ffonio i gael eglurhad ar y cais yma