The UK’s independent authority set up to uphold information rights in the public interest, promoting openness by public bodies and data privacy for individuals.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthoch chi am yr hyn y gallwch ddisgwyl inni ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn cysylltu â ni neu’n defnyddio un o’n gwasanaethau.

Mae sawl haen i’r hysbysiad. Felly os ydych yn dymuno, mae’n hawdd ichi ddewis y rheswm rydyn ni’n prosesu’ch gwybodaeth bersonol a gweld beth rydyn ni’n ei wneud a hi.

Byddwn yn dweud:

  • pam rydyn ni’n gallu prosesu’ch gwybodaeth;
  • i ba ddiben rydyn ni’n ei phrosesu;
  • a oes rhaid ichi ei darparu inni ai peidio;
  • pa mor hir y byddwn yn ei storio;
  • a oes yna bobl eraill sy’n derbyn eich gwybodaeth bersonol;
  • a ydyn ni’n bwriadu ei throsglwyddo i wlad arall; ac
  • a ydyn ni’n gwneud gwaith penderfynu neu waith proffilio yn awtomataidd.

Gwybodaeth y mae angen inni ei rhoi i bawb yw rhan gyntaf yr hysbysiad.