The ICO exists to empower you through information.

Louise Byers yw ein Swyddog Diogelu Data. Gallwch gysylltu â hi drwy [email protected] neu drwy’n cyfeiriad post. Marciwch yr amlen â’r geiriau ‘Swyddog Diogelu Data’.

Cewch ragor o wybodaeth am rôl y Swyddog Diogelu data yma.