The ICO exists to empower you through information.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw rheolwr yr wybodaeth bersonol rydyn ni’n ei phrosesu, oni nodir fel arall.

Mae llawer o ffyrdd ichi gysylltu â ni, gan gynnwys dros y ffôn, ebost, sgwrs fyw a’r post. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Ein cyfeiriad post:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif y llinell gymorth: 0303 123 1113

I gysylltu â ni yn gyffredinol, defnyddiwch y tudalen hwn ar ein gwefan.