The ICO exists to empower you through information.

Rydym yn gweithio yn ôl safonau uchel o ran prosesu’ch gwybodaeth bersonol. Os oes gennych ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â ni yn [email protected] a byddwn yn ymateb.

Os byddwch yn dal yn anfodlon, gallwch wneud cwyn am y modd yr ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol. a hynny i ni fel yr awdurdod goruchwylio yn y Deyrnas Unedig. I weld sut i wneud hyn, dilynwch y ddolen hon.

Ymdrinnir â chwynion amdanon ni yn yr un modd â chŵyn am unrhyw sefydliad arall. I gael gwybodaeth am sut rydyn ni’n prosesu gwybodaeth achwynydd, gweler yr adran hon o’n hysbysiad preifatrwydd.