The ICO exists to empower you through information.

Mae’r adran hon o’r hysbysiad preifatrwydd yn rhoi gwybodaeth sy’n benodol i’ch rheswm dros gysylltu â ni.

Mae’r ffeithlun isod yn rhoi manylion sylfaenol ichi am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â’ch gwybodaeth. 

INFOGRAPHIC